MỞ KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TPG Melbourne sẽ mở khóa giáo lý hôn nhân tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang vào 2 ngày Thứ Bảy (2/7 & 9/7/2022) từ 9.30am đến 5.30pm. Vậy thân mời anh chị em chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân ghi danh để tham dự khóa học trên. Xin liên hệ chị Maria Hồ Thị Thanh: 0403 419 798.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *