MỞ KHÓA GIÁO LÝ DỰ TÒNG

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ khai giảng lớp Giáo lý Dự tòng vào Thứ Bảy ngày 20/8/2022. Chương trình học vào mỗi Thứ Bảy hàng tuần từ 5.00pm-6.30pm. Vậy thân mời quý vị nào muốn tìm hiểu hoặc gia nhập đạo Công giáo xin ghi danh tham dự. Để ghi danh, xin quý vị liên hệ anh Phêrô Lê Minh Thế – Ủy viên Giáo lý Bí Tích qua số điện thoại: 0421 878 430.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *