Mẹ La Vang – Thơ Hoàn Vũ, Nhân dịp Khánh Thành Nhà Thờ TTTMLV

Mẹ La Vang

 Mẹ Lavang Melbourne.               

Thời kỳ cấm đạo tàn hung,

La Vang Thánh địa Mẹ dùng hiện ra.

Thương đàn con cái hiền hòa,

Ẩn thân lẩn trốn qúa là gian nan.

Me thương che chở vẹn toàn.

Sang thời Duy vật gian nan u sầu.

Mẹ thương cảm nỗi lo âu,

Mẹ chia thân thể nhiệm mầu đi theo.

Đoàn con hải ngoại sớm chiều,

Lo toan gìn giữ những điều Mẹ khuyên.

Đáp đền tình Mẹ vô biên,

Bảo tồn văn hóa giữa miền dung thân.

Duy trì củng cố tinh thần,

Hiện sinh lôi kéo thành phần lạc suy.

Đoàn con Mẹ gắng thực thi.

Hỷ Hoan hoàn Thiện giữa kỳ nhiễu nhương.

Sống theo duy vật tầm thường.

La Vang đền Thánh biểu trương giữa đời.

Kính dâng Mẹ đó Mẹ Ơi !

Cám ơn Mẹ đến khắp nơi hộ phù.

                              Hoán Vũ

Bài Viết Liên Quan

Thơ Tuần VI Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, Không hề hủy luật thế nhân hiện hành, Hận thù ghen ghét tranh dành… Chủ trương chuyển hóa trở thành yêu thương. Biểu t...
Video: Từ Trung tâm Hoan-Thiện trở thành là Trung ... https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Go5-6PnnKp0&feature=emb_logo Trích từ Vietcatholic.net website. Bài viết có đăng ở li...
Thơ Tuần V Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... Muối không mặn hãy đổ đi, Men không dậy bột khác chi bột thường. Đốt đèn ai để dưới mương? Nhưng để trên giá soi đường thế nhân. Chúa ơi ! con ở cõi t...
Vi trùng chết người – Thơ Dân Nam Vi trùng chết người Cảm ta Chúa hôm nay cho mưa xuống Chỗ cháy Rừng không có bị tràn lan Người cứu người chết xác cháy thành than T...
Thơ Tuần IV Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... “Bây giờ con được ở đây, Suốt đời trông đợi ngày này Chúa ơi !” “Mắt con đã chứng kiến rồi, Xin cho con được lìa đời bình an.” Nguồn ơn cứu độ hứa ban...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *