Mẹ La Vang – Thơ Hoàn Vũ, Nhân dịp Khánh Thành Nhà Thờ TTTMLV

Mẹ La Vang

 Mẹ Lavang Melbourne.               

Thời kỳ cấm đạo tàn hung,

La Vang Thánh địa Mẹ dùng hiện ra.

Thương đàn con cái hiền hòa,

Ẩn thân lẩn trốn qúa là gian nan.

Me thương che chở vẹn toàn.

Sang thời Duy vật gian nan u sầu.

Mẹ thương cảm nỗi lo âu,

Mẹ chia thân thể nhiệm mầu đi theo.

Đoàn con hải ngoại sớm chiều,

Lo toan gìn giữ những điều Mẹ khuyên.

Đáp đền tình Mẹ vô biên,

Bảo tồn văn hóa giữa miền dung thân.

Duy trì củng cố tinh thần,

Hiện sinh lôi kéo thành phần lạc suy.

Đoàn con Mẹ gắng thực thi.

Hỷ Hoan hoàn Thiện giữa kỳ nhiễu nhương.

Sống theo duy vật tầm thường.

La Vang đền Thánh biểu trương giữa đời.

Kính dâng Mẹ đó Mẹ Ơi !

Cám ơn Mẹ đến khắp nơi hộ phù.

                              Hoán Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *