Lưu ý quý phụ huynh trường Việt Ngữ La Vang

Để bảo đảm an toàn cho con em quý vị khi đi bộ từ carpark đến lớp học, để giáo dục con em chúng ta bài học đúng giờ, để tích cực cộng tác với Trung tâm trong việc tổ chức bãi đậu xe tham dự Thánh lễ Chúa Nhật 10.00am hằng tuần.  Xin quý phụ huynh lưu ý:

1. Đưa con em đến trường trước 9.30am
2. Tích cực theo sự hướng dẫn của Ban Trật Tự tại bãi đậu xe

Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *