LUẬT MỚI VỀ SỐ NGƯỜI THAM DỰ THÁNH LỄ VÀ VIỆC GHI DANH THAM DỰ THÁNH LỄ

Kể từ Thứ Hai ngày 23-11-2020, Chính phủ cho phép 150 người tham dự Thánh lễ trong nhà thờ. Đây quả là tin vui cho Cộng đoàn. Vậy con kêu gọi ông bà anh chị em hãy cố gắng thu xếp đi tham dự Thánh lễ. Vì nơi Thánh lễ chúng ta đón nhận ơn sủng của Chúa cách hữu hiệu nhất, và cũng nơi đó chúng ta nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin.

– Để đi tham dự các Thánh lễ: Thứ Bảy 3.00pm và 7.00pm; Chúa Nhật: 8.00am, 10.00am, 12:30pm, 5.00pm;  xin ông bà anh chị em vẫn phải tiếp tục ghi danh.

– Các Thánh lễ ngày thường từ thứ Hai đến thứ Sáu, ông bà anh chị em không cần phải ghi danh trước như trước đây, tuy nhiên, vẫn phải ghi danh khi đến Nhà thờ. Rất mong Cộng đoàn nhẫn nại hợp tác với Ban Thường Vụ trong việc sắp xếp ghi danh khi đến tham dự Thánh lễ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *