Lớp Xưng Tội, Rước Lễ Lần Đầu Và Thêm Sức Trẻ Em

Trung Tâm La Vang sẽ mở các lớp giáo lý Xưng Tội, Rước Lễ Lần Đầu Và Thêm Sức như sau:

– Khai giảng ngày 19/02/2023
– Ngày lãnh nhận Bí tích Hòa Giải (Xưng Tội) và Mình Thánh Chúa (Rước Lễ Lần Đầu) vào ngày 12/11/2023. Các em từ 9 tuổi trở lên.
– Ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức vào ngày 26/11/2023. Các em từ 11 tuổi trở lên.
– Kết thúc nhận ghi danh hết Chúa Nhật 19/3/2023.
– Lệ phí: $100/em. Xin phụ huynh ghi danh cho con em mình.

Người phụ trách nhận ghi danh:
– Lớp Xưng Tội & Rước Lễ Lần Đầu: Chị Huỳnh Mai 0413 349 797
– Lớp Thêm Sức: Chị Nguyễn Kim 0478 056 999 

Lưu ý: Các em lớp Thêm Sức đã ghi danh và đóng lệ phí trong năm 2022, vẫn phải ghi danh lại nhưng không phải đóng học phí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *