LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG 2021

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang rất hân hoan chào đón các học viên lớp giáo lý dự tòng khai giảng vào ngày Thứ Bảy ngày 16-01-2021. Mến chúc các anh chị học viên và quý giảng viên tràn đầy niềm vui, ơn Chúa và được ánh sáng Lời Chúa soi dẫn trong việc học và cuộc sống hàng ngày.

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang đã khai giảng lớp giáo lý dự tòng bắt đầu vào ngày Thứ Bảy 16-01-2021. Ông bà anh chị em nào có ý định tìm hiểu hoặc tìm hiểu để gia nhập đạo Công giáo, xin ghi danh với anh Phêrô Lê Minh Thế, điện thoại: 0421 878 430.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *