Lớp Giáo Lý Dự Tòng 2024

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang tổ chức khóa Giáo Lý Dự Tòng cho những anh chị em muốn tìm kiếm Chúa. Các dự tòng sẽ tham dự lớp học vào Thứ Bảy hằng tuần từ 4.00pm đến 5.30pm. Khai giảng vào Thứ Bảy 1/6/24 và kết thúc vào Thứ Bảy 29/10/24. Ngày lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm sẽ thông báo sau. Xin liên lạc và ghi danh với anh Thế: 0476 922 698 hoặc anh Đạo: 0427 184 907. Cám ơn anh chị em dự tòng.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *