Lời chúc mừng Đại Lễ Phục Sinh 2023 từ Cha Tuyên úy

“Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay.”

Thay mặt cha Phêrô Lý Trọng Danh, Ban Thường Vụ Cộng đoàn, con xin chúc mừng Lễ Chúa Phục Sinh đến toàn thể ông bà anh chị em.

Mầu nhiệm Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Kitô là niềm tin căn bản và cốt lõi đời sống đức tin của mọi Kitô hữu. Cùng với toàn thể Kitô hữu trên khắp hoàn cầu, chúng ta hãy vui lên. Chúng ta mừng vui vì Đức Giêsu Kitô – Đấng Cứu Độ trần gian trải qua đau khổ, đập tan xiềng xích của sự chết vinh thắng khải hoàn và mang lại ơn cứu độ cho nhân loại mọi thời.

Không chỉ bản thân chúng ta vui, nhưng hãy cùng giải thoát và tạo điều kiện cho những người xung quanh chúng ta được mừng vui và hạnh phúc, hãy tạo nên môi trường xung quanh chúng ta một bầu khí bình an và thánh thiện trong ngày cực trọng này.

Hãy bắt chước cô Maria Mácđala và một số phụ nữ khác sáng sớm đi viếng mồ Chúa, được biết Chúa Phục Sinh, ‘rất đỗi mừng vui’, ra đi sẻ chia Tin Mừng Phục Sinh cho người khác. Để có được niềm vui trào dâng, họ là những người có niềm khao khát Chúa rất lớn, có mối tương quan cá nhân thiết thân với Chúa. Thiên Chúa không để cho bất cứ ai khao khát – tìm kiếm Ngài phải thất vọng. Quả thật họ đã “rất đỗi vui mừng” bởi họ được biết Thiên Chúa mà họ yêu thương, đã chết, nay phục sinh.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban thật nhiều ơn lành, hạnh phúc và niềm vui trên toàn thể ông bà anh chị em.

Linh mục G.B Đặng Nhật Trường
Tuyên úy Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *