Lời Chúa Hằng Tuần – Chúa Nhật IV Phục Sinh 2019 – Thơ Hoàn Vũ

         Tư duy luận cứ quy trình:

Khổ hình chết đoạn phục sinh cứu đời.

        Băm ba năm sống kiếp người,

Dẫn đường chân lý rạng ngời thẳng ngay.

        Góp gom chiên lại thành bày,

 Nhưng đoàn chiên có con này con kia.

        Chúa đà nhận định phân chia:

Con nào biết Chúa thì nghe tiếng Ngài.

        Chiên nào kiên nhẫn miệt mài,

 Đoạt hai hạnh phúc: tương lai tươi mầu.

        Thiên đàng hỏa ngục là đâu?

Ở ngay trên quả địa cầu đang quay.

        Nếu không hạnh phúc đới này,

Đừng mong hạnh phúc những ngày đời sau.

                  Hoàn Vũ

Bài Viết Liên Quan

Thơ Tuần VI Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, Không hề hủy luật thế nhân hiện hành, Hận thù ghen ghét tranh dành… Chủ trương chuyển hóa trở thành yêu thương. Biểu t...
Video: Từ Trung tâm Hoan-Thiện trở thành là Trung ... https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Go5-6PnnKp0&feature=emb_logo Trích từ Vietcatholic.net website. Bài viết có đăng ở li...
Mẹ La Vang – Thơ Hoàn Vũ, Nhân dịp Khánh Thà... Mẹ La Vang  Mẹ Lavang Melbourne.                Thời kỳ cấm đạo tàn hung, La Vang Thánh địa Mẹ dùng hiện ra. Thương đàn con cái hiền hòa, Ẩn thân lẩn...
Thơ Tuần V Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... Muối không mặn hãy đổ đi, Men không dậy bột khác chi bột thường. Đốt đèn ai để dưới mương? Nhưng để trên giá soi đường thế nhân. Chúa ơi ! con ở cõi t...
Vi trùng chết người – Thơ Dân Nam Vi trùng chết người Cảm ta Chúa hôm nay cho mưa xuống Chỗ cháy Rừng không có bị tràn lan Người cứu người chết xác cháy thành than T...
Thơ Tuần IV Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... “Bây giờ con được ở đây, Suốt đời trông đợi ngày này Chúa ơi !” “Mắt con đã chứng kiến rồi, Xin cho con được lìa đời bình an.” Nguồn ơn cứu độ hứa ban...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *