Lời Chúa Hằng Tuần – Chúa Nhật IV Phục Sinh 2019 – Thơ Hoàn Vũ

         Tư duy luận cứ quy trình:

Khổ hình chết đoạn phục sinh cứu đời.

        Băm ba năm sống kiếp người,

Dẫn đường chân lý rạng ngời thẳng ngay.

        Góp gom chiên lại thành bày,

 Nhưng đoàn chiên có con này con kia.

        Chúa đà nhận định phân chia:

Con nào biết Chúa thì nghe tiếng Ngài.

        Chiên nào kiên nhẫn miệt mài,

 Đoạt hai hạnh phúc: tương lai tươi mầu.

        Thiên đàng hỏa ngục là đâu?

Ở ngay trên quả địa cầu đang quay.

        Nếu không hạnh phúc đới này,

Đừng mong hạnh phúc những ngày đời sau.

                  Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *