LỜI CẢM ƠN TỪ SƠ THANH NGA

Con xin chân thành cảm ơn Cha Tuyên úy cùng Cộng đoàn đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn nhân dịp 25 năm Khấn Dòng của con vừa qua. Xin tiếp tục cầu nguyện cho con trong hành trình hiến dâng và phục vụ. Xin Chúa luôn chúc lành cho quý ông bà anh chị em.

Con, Sr Thanh Nga, Dòng MTG Thủ Đức


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *