Lời cám ơn sau Mùa Chay, Tuần Thánh & Đại Lễ Phục Sinh 2024

Hai Cha Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh và Giuse Đỗ Tuấn Anh xin cám ơn tất cả các hội, đoàn, nhóm tại Cộng đoàn đã cộng tác rất nhiệt tình và hăng say khiêm nhường trong phục vụ suốt thời gian Mùa Chay, Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh năm nay. Anh Chủ tịch Cộng đoàn và Ban Thường Vụ, các Xóm giáo, hội Legio, Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Thiện, Ban Lễ Sinh, Giới Trẻ, Ban Vệ Sinh, Ban Trật Tự, Ban Bảo Trì, Ban Phụng Vụ, Ban Khánh Tiết, Ban Truyền Thông, Ban Vườn Tược, Hội Phụ Huynh TNTT, Nhóm Sao Chổi, Ban Gây Quỹ, 4 Ca đoàn của Cộng đoàn (Teresa, Thánh Linh, Thánh Thể, Tình Mẹ), Ca đoàn Taize (Dương Hòa). Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban muôn ơn lành xuống trên ông bà anh chị em & gia đình. 

Linh mục Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *