Liên Quan Đến Chỗ An Vị

Trong những ngày qua có những quan tâm liên quan đến chỗ an vị. Sau khi họp bàn kỹ lưỡng với Ban Thường Vụ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, cha xin làm rõ:

1. Thời hạn hợp đồng chỗ an vị: Vô thời hạn
2. Về việc mua chỗ an vị: Vì Ban Thường Vụ đang trong thời gian bàn thảo, cho nên

– Với trường hợp mua để dành cho tương lai: Sẽ tạm ngưng cho đến khi có quyết định chính thức.
– Với trường hợp mua để sử dụng ngay (tức người thân mới qua đời): Chỗ an vị sẽ được bán với giá hiện tại: $2,000/chỗ.

Mọi thắc mắc xin quý vị liên hệ trực tiếp với cha Tuyên úy Trung tâm để được giải đáp. Chúc cộng đoàn bình an, yêu thương hiệp nhất trong Chúa Kitô Cứu Thế.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *