Liên quan đến chương trình Safeguarding (Bảo Vệ Trẻ Em) Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Xin nhắc những ai trong các hội đoàn được yêu cầu làm Working With Children Check, hoặc và cả Police Check:

–  Hạn chót là ngày 15/11/23
–  Những ai không thể tự làm, cần giúp đỡ, cố gắng nhờ con cháu, người thân giúp đỡ, trong trường hợp không thể, xin mời ông bà anh chị em đến Trung tâm tại hội trường Thánh Anphongsô từ 9.00am đến 12.00pm Thứ Bảy 4/11/23. Ban Bảo Vệ Trẻ Em sẽ tổ chức hướng dẫn và giúp đỡ ông bà anh chị em.

Xin mang các giấy tờ cần thiết như sau:

1. Passport
2. Driver License
3. Medicare
4. Australian Citizenship or Australian Birth Certificate or ImmiCard
5. WWCC expired for maximum 3 months (or will expired within 6 months)

Lưu ý xin mang theo bản gốc. Lý do cần những giấy tờ nêu trên phòng trường hợp hệ thống không quét được tên, không chấp nhận một số giấy tờ. Kính mong quý anh chị các bác chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (bản gốc) nhằm tiết kiệm thời gian cho bản thân và cho mọi người.

Tha thiết kêu gọi ông bà anh chị em cảm thông, tích cực hợp tác và chia sẻ trách nhiệm bảo vệ trẻ em với Ban Bảo Vệ Trẻ Em và Cộng đoàn cho ích lợi Cộng đoàn và làm Sáng Danh Chúa.

“Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em! Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6,25-26). Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mẫu La Vang và Thánh Tôma Thiện.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *