Liên Ca Đoàn Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Như ông bà anh chị em biết Cộng đoàn chúng ta có 4 ca đoàn: Thánh Linh, Thánh Thể, Tình Mẹ, Têrêsa phụ trách hát trong các Thánh lễ Chúa Nhật hằng tuần.

Trong những dịp đại lễ, 4 ca đoàn quy tụ chung với nhau dưới tên gọi Ca đoàn Tổng hợp. Theo thông báo của chị Ủy viên Đặc Trách Ca Đoàn, từ nay Ca đoàn Tổng hợp sẽ có tên mới là Liên Ca Đoàn Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.

Xin quý ông bà anh chị em cùng chia sẻ niềm vui và thêm lời cầu nguyện cho quý anh chị em Liên Ca Đoàn Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.

Liên lạc:
Chị Têrêsa Đặng Phan Hồng Yến
Uỷ viên Đặc Trách Ca Đoàn
Email: yen.dang69@gmail.com
Phone: 0423 016 760

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *