Lịch Chầu Thánh Thể Tối Thứ Năm Tuần Thánh, 28/3/2024

+ 9.00pm – 9.30pm: Legio Maria, Xóm giáo Philiphê Minh, Xóm giáo Simon Hòa,  Xóm giáo Đaminh Úy
+ 9.30pm – 10.00pm: Ban Khánh Tiết & Xóm giáo Micae Hy
+ 10.00pm – 10.30pm: Xóm giáo Augustinô Huy & Hội Phụ Huynh Thiếu Nhi Thánh Thể
+ 10.30pm – 11.00pm: Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa 
+ 11.00pm – 11.30pm: Nhóm Giới Trẻ 
+ 11.30pm – 12.00pm: Phong trào Cursillô

Xin mời anh chị em, giới trẻ, thiếu nhi cùng đến tham dự những giờ Chầu Thánh Thể với Cộng đoàn. Cám ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *