Legio Marie Mừng Lễ Truyền Tin, 6.00pm Thứ Năm 23/3/23

Kính mời ông bà anh chị em, đặc biệt các hội viên Legio, cùng các tán trợ tham dự Thánh lễ Truyền Tin tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang vào thứ Năm 23/3/23 lúc 6.00pm. Rất mong đông đảo ông bà anh chị em tham dự để cùng Mẹ Maria tạ ơn Thiên Chúa vì mầu nhiệm Nhập Thể và vinh quang Thiên Chúa được thể hiện trên cuộc đời Mẹ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *