Trang Legio Maria

Legio Maria

Lễ Bổn Mạng Legio Maria 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
Lễ Bổn Mạng Legio Maria 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
♦ Video ngắn Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ (ACIES) – Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tôma Thiện 2017 – Keysborough
Video ngắn Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ (ACIES) - Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tôma Thiện 2017 – Keysborough
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ ACIES) ngày 25 tháng 3, 2017 – Têrêsa NL ghi lại
Legio Maria Mừng Kính Lễ Bổn Mạng ngày 8/12/2016 – Têrêsa LN- Bài viết
Và những hình ảnh trong ngày lễ Bổn Mạng, xin nhấn vào đây

Click here for more …..

Bài Viết Liên Quan

Thơ Hàng Tuần, Chúa Nhật VI Phục Sinh –... “ Nói lời phải giữ lấy lời, Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”.         “Kẻ nghe tuân giữ lời Thầy,  Cha Thầy sẽ đến vui vầy hợp chung.”         “Chú...
Phải Chăng Thiên Đàng chỉ là mai hậu…? – Bà... Rất nhiều người trong chúng ta siêng năng đọc kinh lần hạt, đi Lễ để được phần thưởng Thiên đàng mai hậu… Mải mê kinh hạt mà quên sống theo tinh thần...
Chúa Nhật V Phục Sinh – Thơ Hoàn Vũ... Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,   Toàn năng cực Thánh đời đời hiển vinh.              Ba ngôi nhân ái trọn tình, Ngôi Cha hoạch định quy trình cứu nh...
Lời Chúa Hằng Tuần – Chúa Nhật IV Phụ...          Tư duy luận cứ quy trình: Khổ hình chết đoạn phục sinh cứu đời.         Băm ba năm sống kiếp người, Dẫn đường chân lý rạng ngời thẳng ngay. ...
Hai Bà Mẹ Của Em – Thơ Dân Nam Hai bà mẹ của em Vinh danh công mẹ sinh ta Công ơn của mẹ như là trùng dương Mẹ đem em, bỏ bên đường Cũng vì hoàn cảnh tình thương ph...
Đức Mẹ Thánh Du T.T.T.M.L.V – Thơ Minh L... Đức Mẹ Thánh Du Kính mừng Đức Mẹ Thánh Du Mẹ chọn “Farm Church”trạm đầu dừng chân (hồi đó thường gọi nhà thờ Hoan Thiện là farm ...