Trang Legio Maria

Legio Maria

Lễ Bổn Mạng Legio Maria 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
Lễ Bổn Mạng Legio Maria 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
♦ Video ngắn Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ (ACIES) – Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tôma Thiện 2017 – Keysborough
Video ngắn Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ (ACIES) - Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tôma Thiện 2017 – Keysborough
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ ACIES) ngày 25 tháng 3, 2017 – Têrêsa NL ghi lại
Legio Maria Mừng Kính Lễ Bổn Mạng ngày 8/12/2016 – Têrêsa LN- Bài viết
Và những hình ảnh trong ngày lễ Bổn Mạng, xin nhấn vào đây

Click here for more …..

Bài Viết Liên Quan

Thơ Tuần VI Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, Không hề hủy luật thế nhân hiện hành, Hận thù ghen ghét tranh dành… Chủ trương chuyển hóa trở thành yêu thương. Biểu t...
Video: Từ Trung tâm Hoan-Thiện trở thành là Trung ... https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Go5-6PnnKp0&feature=emb_logo Trích từ Vietcatholic.net website. Bài viết có đăng ở li...
Mẹ La Vang – Thơ Hoàn Vũ, Nhân dịp Khánh Thà... Mẹ La Vang  Mẹ Lavang Melbourne.                Thời kỳ cấm đạo tàn hung, La Vang Thánh địa Mẹ dùng hiện ra. Thương đàn con cái hiền hòa, Ẩn thân lẩn...
Thơ Tuần V Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... Muối không mặn hãy đổ đi, Men không dậy bột khác chi bột thường. Đốt đèn ai để dưới mương? Nhưng để trên giá soi đường thế nhân. Chúa ơi ! con ở cõi t...
Vi trùng chết người – Thơ Dân Nam Vi trùng chết người Cảm ta Chúa hôm nay cho mưa xuống Chỗ cháy Rừng không có bị tràn lan Người cứu người chết xác cháy thành than T...
Thơ Tuần IV Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... “Bây giờ con được ở đây, Suốt đời trông đợi ngày này Chúa ơi !” “Mắt con đã chứng kiến rồi, Xin cho con được lìa đời bình an.” Nguồn ơn cứu độ hứa ban...