Trang Legio Maria

Legio Maria

Lễ Bổn Mạng Legio Maria 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
Lễ Bổn Mạng Legio Maria 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
♦ Video ngắn Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ (ACIES) – Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tôma Thiện 2017 – Keysborough
Video ngắn Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ (ACIES) - Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tôma Thiện 2017 – Keysborough
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ ACIES) ngày 25 tháng 3, 2017 – Têrêsa NL ghi lại
Legio Maria Mừng Kính Lễ Bổn Mạng ngày 8/12/2016 – Têrêsa LN- Bài viết
Và những hình ảnh trong ngày lễ Bổn Mạng, xin nhấn vào đây

Click here for more …..

Bài Viết Liên Quan

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ H... Tin Đức tin nhờ Chúa Thánh Thần Tin theo Chúa một hồng ân cao vời, Kẻ tin kính Đức Chúa Trời, Thánh Thần hướng dẫn nơi nơi tứ bề. Chữ tin khi viết đọ...
Thơ Tuần XXXII Thường Niên Năm C – Thơ Hoa... Thực sinh động vật đời này, Sống theo bản chất của loài thọ sinh. Duy người mới có chữ tình, Có chồng có vợ gia đình trần gian. Động sinh vật ở vũ hoà...
Thơ Tuần XXXI Thường Niên Năm C – Thơ Hoà... Chúa không đến để luận phạt thế gian. Nhưng Ngài đến chủ yếu để kiện toàn. Vạch lối đi lát bằng hoa chân lý. Bằng công minh xóa ích kỷ hận thù. Bằng t...
Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam... Ngày lễ các linh hồn (02/11/2019) Nhiều năm chờ đợi một ngày! Được ơn cầu nguyện, hồn bay về trời! Chỗ ở Chúa cho sẵn rồi. Lòng C...
Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên Tiễn cha Huỳnh San Cha San! đã được Chúa gọi rồi Đường về Nhà Chúa chúc cha vui Con xin Các Thánh trên Thiên Quốc Sớm đón hồn cha va...