LỄ TUYÊN HỨA TÂN BAN QUẢN TRỊ TNTT XỨ ĐOÀN THÁNH TÔMA THIỆN

Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Thánh Tôma Thiện đã có Ban Quản Trị mới:

– Đoàn trưởng: Giacôbê Eric Lê
– Phó Nội vụ: Antôn Tuấn Nguyễn
– Phó Ngoại vụ: Maria Jennifer Vũ
– Thư ký: Antôn Nam Nguyễn
– Thủ quỹ: Mary Nguyễn

Tân Ban Quản Trị Xứ Đoàn sẽ tuyên hứa vào dịp Lễ Mình Máu Thánh Chúa, 12.30pm Chúa Nhật 19/6/2022. Kính mời quý vị phụ huynh các đoàn sinh TNTT tham dự Thánh lễ. Các trưởng rất cần đến lời cầu nguyện, sự động viên để các trưởng chu toàn nhiệm vụ mà ngang qua phong trào, Anh Cả Giêsu trao phó.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.