Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thứ Sáu 16/6/2023 lúc 7.00pm

Thánh lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào Thứ Sáu 16/6/23 lúc 7.00pm, kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự. Trước Thánh lễ sẽ có giờ Chầu Thánh Thể lúc 6.30pm và sau Thánh lễ có giờ Kính Lòng Chúa Thương Xót. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *