Lễ Thánh Gia Thất, Thứ Sáu 30/12/22

Thứ Sáu 30/12/2022 Thánh lễ mừng kính Thánh Gia Thất lúc 7.00pm. Trước Thánh lễ có Giờ Chầu Thánh Thể lúc 6.30pm. Kính mời Cộng đoàn sắp xếp thời gian tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *