Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Thứ Bảy 24/6/2023

Thánh lễ trọng mừng kính Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả sẽ được cử hành sau Giờ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 3.00pm Thứ Bảy 24/6/2023. Kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *