LỄ KHẤN DÒNG – DÒNG CHÚA CỨU THẾ ÚC CHÂU

Dòng Chúa Cứu Thế Úc Châu vui mừng thông báo Thánh lễ khấn dòng của quý thầy: Laurensô Đỗ Minh, Giuse Lữ Xuyên, Giuse Trương Bội. Thánh lễ sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Holy Eucharist, St Albans lúc 5.00pm Thứ Hai ngày 1/8/2022. Vậy kính mời ông bà anh chị em tham dự để cùng tạ ơn Thiên Chúa với nhà dòng và cầu nguyện cho các thầy trong hành trình đời sống ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *