Lễ Giỗ & An Vị Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Cảnh, thân mẫu Sơ Đào

Cộng đoàn sẽ tổ chức lễ giỗ và an vị cho Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Cảnh là thân mẫu của Sơ Đào vào Thứ Bảy 6/7/2024. Chương trình như sau:

– 3.00pm: Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
– 3.30pm: Thánh lễ 
– Sau Thánh lễ có nghi thức an vị cho Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Cảnh tại Tường Tưởng Niệm và tiệc trà nhẹ sau nghi thức an vị

Kính mời quý ông bà anh chị em đến tham dự Thánh lễ và nghi thức an vị cho Bà Cố Têrêsa. Cám ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *