Lễ Giỗ 4 Năm Cha Cố Barthôlômêô Huỳnh San, 3.00pm Thứ Bảy 14/10/2023

“Con hãy trả lời được cho mọi người về niềm hy vọng của con” (Đường Hy Vọng)

Lễ Giỗ 4 Năm Cha Cố Barthôlômêô Huỳnh San

3.00pm Thứ Bảy 14-10-2023
Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
225 Hutton Road, Keysborough, VIC 3173

Trong tâm tình cảm tạ tri ân và tưởng nhớ nhân lễ giỗ 4 năm Cha Cố Barthôlômêô Huỳnh San – Tuyên uý Tiên khởi của Trung tâm, được Chúa gọi về (2019 – 2023). Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang trân trọng kính mời quý ông bà anh chị em đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố được tổ chức vào lúc 3.00pm Thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm. Chương trình lễ giỗ:

· 3.00pm: Lần Chuỗi Mân Côi
· 3.30pm: Thánh lễ
· Sau Thánh lễ: Tiệc nhẹ tại hội trường Cha San

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *