Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính tòa, Chúa Nhật 19/11/2023

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne tổ chức vào Chúa Nhật 19/11/2023 tại Nhà thờ Chính toà St Patrick’s. Chương trình Rước kiệu lúc 2.00pm và Thánh Lễ vào lúc 3.00pm. Đức Cha Terence Curtin, Giám mục Phụ tá TGP Melbourne chủ tế Thánh lễ.

Cộng đoàn chúng ta sẽ thuê xe bus để tham dự Thánh lễ. Giá $20/vé được bán sau các Thánh Lễ Chúa Nhật. Tập trung tại Trung tâm, khởi hành lúc 12.30pm và về lại Trung Tâm lúc 5.00pm. Hiện tại Cộng đoàn vẫn còn một số vé xe bus. Kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp tham dự.  Mọi chi tiết xin liên lạc chị Điểm: 0421 213 219. 

Sự hiện diện của ông bà anh chị em là niềm khích lệ nói lên tình hiệp nhất và động viên lớn lao cho Ban Tổ Chức trên con đường phục vụ Cộng đồng. 

Lưu ý: Chúa Nhật 19/11/2023 Trung tâm chỉ có một Thánh lễ duy nhất lúc 10.00am, không có Thánh lễ 12.30pm & 5.00pm như thường lệ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *