Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Chúa Nhật 13/11/2022

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne tổ chức vào Chúa Nhật 13/11/2022 tại Nhà Thờ Chính Toà St. Patrick với sự chủ tế của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long. Chương trình như sau:

– 2.00pm: Rước Kiệu
– 3.00pm: Thánh Lễ 

Tất cả những ai đã ghi danh mua vé xe bus. Xin tập trung tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Khởi hành tại Trung tâm lúc 12.30pm và về lại Trung Tâm sau 5.00pm. Vì lòng bác ái, kính mong quý ông bà anh chị em sắp xếp đến đúng giờ. Sự hiện diện của ông bà anh chị em là niềm khích lệ nói lên tình hiệp nhất và động viên lớn lao cho Ban Đại diện trên con đường phục vụ Cộng đồng.

Lưu ý: Chúa Nhật 13/11/22 Trung tâm chỉ có một Thánh lễ duy nhất lúc 10.00am, không có Thánh lễ 12.30pm & 5.00pm như thường lệ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *