Lễ Các Thánh Nam Nữ, Thứ Tư 1/11/2023

Lễ Các Thánh Nam Nữ Thứ Tư 1/11/2023, Trung tâm có 2 Thánh lễ vào lúc 10.00am và 7.00pm. Kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *