Lãnh Ơn Đại Xá Trong Tháng Các Linh Hồn

Trong một năm thông thường, Giáo Hội chỉ ban Ơn Toàn Xá này cho các linh hồn trong Luyện Tội – cho những ai cầu nguyện tại nhà thờ, nhà nguyện và nghĩa trang từ ngày 1/11 đến ngày 8/11, tuần Lễ các linh hồn.

Từ trưa ngày lễ Các Thánh 1/11 đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn 2/11, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính) thì được hưởng một Ơn Đại Xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng); nhưng chỉ nhường cho các linh hồn. Ơn Đại Xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi.

Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để lãnh Ơn Đại Xá, vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.

Từ ngày 1/11 đến ngày 8/11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang (và dù có đọc kinh thầm cầu nguyện cầu cho các linh hồn) cũng được hưởng nhờ một Ơn Đại Xá, nhưng chỉ để nhường cho các linh hồn (trong 8 ngày này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần một ngày mà thôi).

Rất mong cộng đoàn chúng ta hiệp lòng cầu nguyện đón nhận Ơn Đại Xá để trao cho các linh hồn trong Luyện Tội. Cám ơn quý ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *