Kính Chúa Yêu Người – Bài Viết – Dân Nam

Kính Chúa yêu người

Trong 10 điều răn Chúa dạy đươc quy tu lai làm 2 đều đó là kính Chúa và yêu người.

Tôi xin chia sẻ đều học hỏi của tôi về 2 đều Kính Chúa và yêu người.

Đều thứ 1 -Ta quỳ bái là chính đáng xong đấy chỉ là hình ảnh thôi ta có nhìn thấy Chúa không?

Đều thứ 2- Chúa nói: Ta ở bên những người… vậy ta thử tính toán xem Chúa ở bên những người nào? Gia đình, Xã hội, các Sơ hay các Cha. Chúa nói kính Chúa yêu người là người mà ta cho, ta giúp có nghĩa là sự bác ái thì đấy là yêu người. Còn kính thì ta thử tìm xem ta thấy chữ kính để thực hành thì ai được hưởng sự kính này. Theo tôi nghĩ trước tiên là trong gia đình đến xã hội vì ta có Cha Mẹ, Ông Bà thì ta mới sống để vào đời có đúng không? (Chúa cũng có gia đình vậy) (các việc làm của các Thánh dù lớn hay nhỏ nhặt các Ngài đều làm cho Chúa cả) chuyện mà Các vị đi tu, ngoài dòng ra các vị có đi vào xã hội cho nên việc mà mọi người làm trong xã hội cũng giống nhau thôi, cũng là làm cho Chúa, không phân biệt hơn kém.

Chúa công bằng nên Chúa chỉ tính các việc làm theo như ý Chúa dạy, còn ngoài ra Chúa không tính,(không phải là làm tu sỹ thì Chúa coi trọng hơn Giáo dân) nên tôi thiết nghĩ đều kính Chúa, yêu người trước là ở gia đình ta hãy kính trọng những các vị lớn tuổi từ trong họ hàng, còn các vị già cả ta gặp ngoài đường cũng như các vị có những tấm lòng đạo đức, kính có nghĩa là qúy mến các vị bằng những sự cư xử đẹp đẽ những ân cần giúp đỡ nếu các vị nhờ vả, còn trong gia đình thì ngoài việc kính trọng, còn tình yêu thương nữa, tôi ví dụ như có 1 nhân vật nào (ví dụ như cha mẹ già hay là ông bà) mà làm ta khó chịu hay tốn kém ta hãy nhìn họ bằng cách họ là con của Chúa mà Chúa muốn ta giúp họ thì ta sẽ được cũng giống như các vị đi tu( Các vị đi tu họ hy sinh để được gần Chúa, dĩ nhiên sự hy sinh cũng là 1 đều khó) ta vì sự họ là người thân mà quên sự bực mình thì cũng là 1 sự hy sinh dù ta không có đi tu.

-có 1 câu hỏi được đặt ra là nếu như cha mẹ hay ông bà tôi họ khó nết qúa hay bắt lỗi đủ thứ, độc đoán bảo thủ lại vô lý nữa, nhà có nhiều anh em mà họ cứ muốn tôi phải gánh hết phần trách nhiệm, còn phải tốn kém chi tiêu nưã thì đâu có công bằng với tôi vì cha mẹ là chung hết của con cái thì ai cũng phải đóng góp phần trả hiếu chứ.

-xin trả lời: theo tôi nghĩ thì Chúa không có nghĩ như ta nghĩ đâu (vì tư tưởng của ta là tư tưởng của người trần gian, ta làm đều gì ta muốn đươc sự công bằng, được trả công, được biết đến). Chúa không thế, Chúa hiểu ai gieo hạt nào thì cây sẽ mọc theo giống âý chứ không thành cây khác. Ta có hiếu với cha mẹ, ông bà, khi về chỗ Chúa Chúa sẽ thưởng cho ta.

Các vị đi tu là muốn vào Nước Chúa, còn ta ta có muốn vào Nước Chúa không? Tôi nghĩ là các vị đi tu thì dĩ nhiên có học và được chỗ ưu điểm là không có ai làm phiền phức cả mà ai cũng cứ ăn nói (với các Ngài) rất là lễ độ nhưng vẫn không phải là khó (để tu), còn với đều mà ta vừa nói thì rất là khó nếu ta gặp trường hợp này ta nghĩ đi sự hy sinh này cũng rất lớn.

Các việc làm cho Chúa thì cũng giống nhau, sự hy sinh cũng không phải là không có chính đáng xong ta càng chịu thiệt thòi trong đời sống gia đình, xã hội bao nhiêu thì khi về chỗ Chúa Chúa sẽ đền bù gấp bội.

Dân Nam   

*******************************************************************************************************************

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *