Không có Thánh lễ 7.00pm Thứ Bảy 16/12/2023

Thứ Bảy 16/12/23, do có chương trình Đêm Nhạc Giáng Sinh nên sẽ không có Thánh lễ 7.00pm như thường lệ. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *