Không có Thánh lễ 12.30pm và 5.00pm Chúa Nhật 19/11/2023

Vì Chúa Nhật 19/11/2023 Cộng đoàn sẽ thuê xe bus tham dự Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính tòa nên sẽ chỉ có Thánh lễ lúc 10.00am, không có Thánh lễ 12.30pm và 5.00pm như thường lệ. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *