Không có Thánh lễ 12.30pm và 5.00pm Chúa Nhật 16/4/2023

Vì Cộng đoàn tổ chức tham dự Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Vinhsơn Liêm nên Chúa Nhật II Phục Sinh 16/4/2023 Trung tâm chỉ có một Thánh Lễ vào lúc 10.00am. Xin ông bà anh chị em lưu ý. Xe bus sẽ khởi hành tại Trung tâm lúc 12.30pm và về lại Trung tâm vào khoảng 9.00pm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *