Không có Thánh lễ 12.30pm và 5.00pm Chúa Nhật 13/11/2022

Chúa Nhật 13/11/2022 Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính tòa, vì vậy Chúa nhật 13/11 tại Trung tâm chỉ có 10.00am, không có Thánh lễ 12.30pm và 5.00pm. Xin Cộng đoàn lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *