Không có Thánh lễ 12.30pm & 5.00pm Chúa Nhật 7/4/2024

Vì Chúa Nhật 7/4/2024 Cộng đoàn sẽ thuê xe bus tham dự Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung tâm Vinhsơn Liêm nên sẽ chỉ có Thánh lễ lúc 10.00am, không có Thánh lễ 12.30pm và 5.00pm như thường lệ. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *