KHÔNG CÓ THÁNH LỄ 12.30PM & 5.00PM CHÚA NHẬT 25/9/2022

Do Cộng đoàn sẽ tham dự Thánh lễ Sắc tộc tại Nhà thờ Chính tòa nên sẽ không có Thánh lễ 12.30pm và 5.00pm Chúa Nhật 25/9/2022. Thánh lễ 10.00am vẫn như thường lệ. Lưu ý ông bà anh chị em đã mua vé xe bus tham dự Thánh lễ Sắc tộc vui lòng có mặt tại Trung tâm đúng giờ để khởi hành.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *