Không có Thánh lễ 10.00am Thứ Tư 30/11/22

Thứ Tư 30/11/22, Cộng đoàn sẽ có buổi Tĩnh Tâm Mùa Vọng bắt đầu bằng Thánh lễ vào lúc 7.00pm, sau Thánh lễ là phần thuyết giảng nên sẽ không có Thánh lễ 10.00am như thường lệ. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *