Không có Thánh lễ 10.00am Thứ Ba & Thứ Tư (28 & 29/3/23)

Thứ Ba & Thứ Tư (28 & 29/3/23) sẽ có chương trình Tĩnh Tâm Mùa Chay bắt đầu bằng Thánh lễ lúc 7.00pm, nên sẽ không có Thánh lễ 10.00am như thường lệ. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *