Không có Giờ Hành Hương 3.00pm Thứ Bảy từ 7/1/23 đến 28/1/23

Trung tâm sẽ không có Giờ Hành Hương kính Đức Mẹ HCG 3.00pm Thứ Bảy từ 7/1/23 đến 28/1/23. Giờ Hành Hương và Thánh lễ sau Giờ Hành Hương sẽ trở lại vào Thứ Bảy 4/2/23. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *