KHÔNG CÓ GIỜ HÀNH HƯƠNG 3.00PM THỨ BẢY 17/9/22 & THÁNH LỄ 12.30PM CHÚA NHẬT 18/9/22

KHÔNG CÓ GIỜ HÀNH HƯƠNG 3.00PM THỨ BẢY 17/9/22

Do một Cộng đoàn Ấn Độ khoảng 1000 người xin mượn nhà thờ để tổ chức Thánh lễ nên sẽ không có Giờ Hành Hương kính Đức Mẹ HCG 3.00pm Thứ Bảy 17/9/22. Thánh lễ Phụng Vụ Chúa Nhật 7.00pm vẫn như thường lệ. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

===================

KHÔNG CÓ THÁNH LỄ 12.30PM CHÚA NHẬT 18/9/22

Do các em TNTT đi cắm trại nên sẽ không có Thánh lễ 12.30pm Chúa Nhật 18/9/22. Thánh lễ 10.00am và 5.00pm vẫn như thường lệ. Thánh lễ 10.00am sẽ là Thánh lễ Tạ ơn chia tay cha Hiếu và chào đón cha Danh. Kính mời ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự hiệp ý cầu nguyện cho quý cha.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *