Khóa Xưng Tội, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức năm 2024

Cộng đoàn sẽ mở khóa Xưng Tội, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức cho trẻ em trong Cộng đoàn. Các khóa giáo lý sẽ do các thầy dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn. Các em sẽ lãnh nhận Bí tích Giải Tội, Mình Thánh Chúa và Thêm Sức vào cuối năm 2024. Vậy cha Danh xin mời quý phụ huynh ghi danh con cháu để tham dự những khóa giáo lý khai tâm này, hầu giúp con cháu chúng ta hiểu và sống đức tin Công giáo.

Cha Danh cũng khuyến khích cha mẹ cùng đồng hành với con cháu trong suốt khóa học bằng cách sống chứng tá Tin Mừng, bằng đời sống cầu nguyện, bằng sự đôn đốc và đưa rước con cháu đi tham dự đầy đủ những ngày học giáo lý tại Trung tâm. Đơn ghi danh (form) sẽ được phát vào Chúa Nhật 21/1/2024 và hạn chót nhận đơn ghi danh vào Chúa Nhật 18/2/2024. Họp phụ huynh vào lúc 4.00pm Chúa Nhật 25/2/2024 tại nhà thờ.

Điều kiện để ghi danh:

1. Bí tích Giải Tội và Mình Thánh Chúa
+ Đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và trên 9 tuổi
+ Ghi danh với chị Kim Chi qua số phone 0478 056 999

2. Bí tích Thêm Sức
+ Đã lãnh nhận các Bí tích: Rửa Tội, Giải Tội, Mình Thánh Chúa và trên 12 tuổi
+ Ghi danh với Chị Mai qua số phone 0413 349 797

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *