Khóa Giáo Lý Hôn Nhân II & III Năm 2024

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne tổ chức khóa Giáo Lý Hôn Nhân II & III Năm 2024.

– Khoá II: Vào hai ngày Thứ Bảy 6/7 và 13/7 từ 9.00am đến 5.00pm tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, 225 Hutton Road, Keysborough, VIC 3173
– Khoá III: Vào hai ngày Thứ Bảy 12/10 và 19/10 từ 9.00am đến 5.00pm tại Trung Tâm Thánh Vinhsơn Liêm, 95 Mt Alexander Rd, Flemington, VIC 3031

Vui lòng ghi danh qua đường link: cdcgvn.me/glhn. Mọi chi tiết xin liên lạc trên poster đính kèm. Cám ơn Cộng đoàn.

khoa-giao-ly-hon-nhan-ii-iii-2024
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *