KHOÁ GIÁO LÝ HÔN NHÂN 2021

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne sẽ tổ chức chương trình giáo lý hôn nhân trong năm 2021

Ngày: Thứ Bảy 09/01/2021 và Thứ Bảy 16/01/2021

Thời gian: 9:30am – 5:30pm

Địa điểm: Nhà thờ St.Margaret Mary’s, 51 Mitchell St, Brunswick North, VIC 3056

Xin vui lòng ghi danh:

Lm Anthony Nguyển Hứu Quảng, SDB
Mob: 0412 560 445
Email: quangsdb@yahoo.com

Anh Đôminicô Phạm Hoà Hiền
Mob: 0430 517 167
Email: hienp2509@yahoo.com.au

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *