Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 1/2023

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne sẽ mở khóa giáo lý hôn nhân tại Giáo xứ St. Margaret Mary, 51 Mitchell Street, Brunswick East, VIC 3056, vào các ngày Thứ Bảy 11/2/23 và 18/2/2023. Bắt đầu từ 9.00am đến 4.30pm. Vậy ai có nhu cầu tham dự, xin vui lòng liên hệ chị Maria Hồ Thị Thanh qua số điện thoại: 0403 419 798 hoặc email: thanh.htt@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *