KHÓA BỒI DƯỠNG VÀ ĐÀO TẠO THỪA TÁC VIÊN

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne sẽ mở khóa đào tạo và bồi dưỡng Thừa Tác Viên đọc Lời Chúa và Thừa Tác Viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa. Vậy con rất khuyến khích các vị Thừa Tác Viên đang phục vụ tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang và những ai có ý định trở thành Thừa Tác Viên tham dự. Chương trình như sau:

– Ngày I: tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, 21/8/2021, từ 9.00am-2.30pm
– Ngày II: tại Trung Tâm Vinhsơn Liêm, 28/8/2021, từ 9.30am-3.00pm

Lưu ý: Những ai muốn tham dự khóa, xin gặp Cha Tuyên úy Cộng đoàn để được ghi danh.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *