Khiêm Nhường – Bài Viết (Phi Phụng)

Khiêm nhường!

 Thế giới ngày nay có nhiều người rất là nghèo khổ và cũng có nhiều người là rất giầu, người nghèo không có cơm ăn, thiếu thốn đủ thứ, người giầu có tiền muôn bạc vạn, tài sản kếch sù và không chỉ là sự giầu nghèo khác biệt mà còn là sự địa vị cao sang quyền cao chức trọng nữa.

Chúa cho ta sự sống thì ta còn ở thế gian, còn chết thì ta còn có thể đem được gì ngoài phần linh hồn sáng sủa (tiền bạc, của cải, địa vị, chức quyền) những thứ này chắc chắn ta không thể đem chúng theo. Vậy ta thử đoán xem là Giáo Hoàng, Hôǹg y, Giám Mục, Tu sỹ hay là Giáo dân, Tổng Thống, Nữ Hoàng, Khoa Học Gia hay là Bác Học khi chết có mang theo được những tước phẩm này không hay cũng chỉ là linh hồn bình đẳng trước mặt Thiên Chúa.

Chuá dạy ta đều khiêm nhường! Chúa bảo người bé nhất thì lại cao nhất. (Mt 18, 1-5 vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời). Bạn hiểu như thế nào? Chúa nói như thế và Chúa thực hành đúng như thế, bạn hiểu không tình yêu thương của Chúa là Chúa đem những người bé mọn đến với Chúa, người tội lỗi, người bị thiên hạ ruồng bỏ vì họ cần đến tình yêu thương, Chúa thương yêu những người đó và vì thế nên Chúa dạy câu này và nếu bạn làm được những đều này thay Chúa thì phần thưởng Chúa ban cho sẽ nhiều hơn khi ta về với Chúa.

Đều khiêm nhường! Chúa cần ta hãy đến nhà thờ hay cầu nguyện bằng tấm lòng chân thành và sắn lòng tha thứ cho những người anh chị em vì họ không bằng ta mà họ có cử chỉ hay lời nói làm ta mất lòng hoặc có những người trong gia đình cần sự giúp đỡ mà ta không có quan tâm trong khi ta cầu nguyện đến nhà Chúa hằng tuần thì công đức này chưa hẳn là đầy đủ như mọi người nghĩ.

Phi Phụng

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *