Khánh Thành Sân Chơi Trẻ Em, 11.15am Chúa Nhật 8/10/2023

Kính mời quý ông bà anh chị em tham dự buổi Khánh thành Sân chơi Trẻ em vào lúc 11.15am Chúa Nhật 8/10/2023 tại playground.  Lưu ý: Xin phụ huynh và các em cùng chia sẻ trách nhiệm với Ban Thường Vụ trong việc giữ gìn an toàn cho trẻ em bằng việc tuân thủ và nhắc nhở con em mình tuân thủ những quy định được niêm yết tại sân chơi. Chân thành cảm ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *