Kêu gọi tham gia Ban Bảo Trì

Vì nhu cầu rất cần thiết trong việc bảo trì cơ sở vật chất tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, con mời gọi giáo dân nam (trung niên & thanh niên) quảng đại sắp xếp thời gian để tham gia Ban Bảo Trì, để cùng các anh em bảo trì hiện tại chung tay gia cố “Ngôi Nhà” của Cộng đoàn chúng ta. Ban Bảo Trì làm việc vào Thứ Bảy mỗi tuần từ 9.00am đến 4.00pm. Xin liên lạc với anh Hưng – Trưởng Ban Bảo Trì qua số phone 0411 450 607 để cùng tham gia và sinh hoạt với nhau. Cám ơn Cộng đoàn.

Linh mục Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh

Link Youtube

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *