Kêu gọi ghi danh tham gia lau dọn nhà thờ

Nhu cầu dọn dẹp nhà thờ là thực sự cần thiết. Con tha thiết kêu gọi ông bà anh chị em, đặc biệt anh anh chị em không thuộc các hội đoàn, tham gia vào đội ngũ lau dọn nhà thờ. Vì có nhiều nhóm khác nhau, nên ước tính các thiện nguyện viên chỉ phục vụ không quá hai lần trong một năm.

Con rất tha thiết kêu gọi ông bà anh chị em không thuộc các hội đoàn ghi danh tham gia. Con rất mong mỗi người đến sinh hoạt tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang hãy xem nơi đây như nhà của mình, hãy cùng các cha, cùng với các ban ngành đoàn thể có trách nhiệm giữ gìn và phát triển Trung tâm chúng ta về mọi phương diện như đức tin, môi trường và cơ sở vật chất.

Xin quý vị liên hệ với anh Ngãi – Trưởng Ban Vệ Sinh qua số phone: 0404 349 152. Phục vụ hy sinh là dấu chỉ của Kitô hữu đích thực, là hành động nhân danh Thiên Chúa Cha.

Linh mục Tuyên úy G.B Đặng Nhật Trường

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *