Kết quả xổ số gây quỹ trùng tu Tường Tưởng Niệm & sân chơi trẻ em trong Ngày Truyền Thống Bổn Mạng Cộng Đoàn 10/9/2023

Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang chân thành cám ơn quý ông bà anh chị em gần xa đã ủng hộ chương trình vé số gây quỹ trùng tu Tường Tưởng Niệm và sân chơi trẻ em. Xin thông báo và chúc mừng các vé sau đây đã trúng giải:

– Giải 1 (Xe Honda): Vé 0028
– Giải 2 (Máy hút bụi): Vé 0914
– Giải 3 (Máy iPad): Vé 1659
– Giải 4 (Voucher $500): Vé 0710
– Giải 5 (Voucher $500): Vé 0301

Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hoá 0401 712 757

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *